Privacy verklaring van AS Laurea

 Dignuswerkhandschoenen.nl én AS Laurea ( de moedermaatschappij, hierna ASL  genoemd ) wil graag dat u onze privacy regels & -statement volledig en zonder enige aarzeling begrijpt. Deze privacy verklaring behelst Dignuswerkhandschoenen.nl én alle andere websites van moedermaatschappij ASL. Omdat wij onze volledige betrokkenheid aan u willen tonen en uw privacy volledig respecteren, vindt u hieronder onze privacy verklaring weergegeven.

Indien u vragen heeft aangaande ons privacy statement, verzoeken wij u contact op te nemen met ons via info@as-laurea.com of telefonisch op +31 (0)543 537 573 of per brief aan AS Laurea – Cederstraat 5 – 7101 KX Winterswijk, Nederland.

Dit privacy statement geeft een verklaring over de verzameling, het gebruik en de  openbaarmaking van persoonlijke informatie via onze websites. “Persoonlijke informatie” omvat informatie welke, eender wie, kan gebruiken om contact met u op te nemen zoals bv. uw volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres.

Aangezien uw privacy voor ons het grootste goed is zullen wij er alles aan doen om uw vertrouwen te verdienen en houden door middel van de volgende principes:

 • Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren, voor welke doeleinden ook, aan welke derde partij dan ook.
 • Wij zullen nooit en op geen enkele wijze uw contact informatie delen met andere partijen, in welke industrie dan ook werkzaam.
 • Alle informatie welke u met ons deelt, blijft strikt vertrouwelijk en in ons eigen bezit.

ASL of Dignuswerkhandschoenen.nl zal geen enkele persoonlijke informatie aan derde partijen verstrekken, nooit.

Deze website wordt in werking gesteld door AS Laurea. Dignus werkhandschoen.nl is onderdeel van AS Laurea ( hierna verder te noemen als „wij” of „onze” of „ons”).

Het gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij uw gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en/of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze sites. Indien wij wijzigingen doorvoeren aangaande dit privacy statement, zullen wij u, hier of via e-mail of via een vermelding op onze homepages of sites, hiervan in kennis stellen. Om deze redenen adviseren wij u regelmatig de website te checken op eventuele wijzigingen van ons  privacy statement.

Zoals alle websites, zullen ook wij Internet Protocol (“IP”) adressen van alle bezoekers aan onze website kunnen traceren. Een IP adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer/laptop wanneer u gebruikt maakt van het internet. Het kan gebeuren dat wij dit IP adres gebruiken voor het diagnosticeren van problemen met onze website.

Legal Disclaimer

Het zou kunnen dat uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is of dat een dergelijke actie noodzakelijk en te goeder trouw is om te voldoen aan de rechtsregels van de wet. Tevens kan het noodzakelijk zijn indien er om juridische redenen, procedures worden gevoerd tegen Dignuswerkhandschoenen.nl. Om deze redenen kunnen we niet 100% garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt aan derden.

Een ander voorbeeld is indien wij wettelijk verplicht zijn om informatie aan de overheid of derden – onder bepaalde omstandigheden – openbaar te maken.

Ook kunnen derden onze veiligheidsmaatregelen op onrechtmatige wijze omzeilen of onderscheppen om zodoende toegang tot privé gegevens te verkrijgen.

 

 1. Auteursrecht en (beeld-) merken

Alle auteursrecht en/of andere rechten (inclusief en zonder beperkingen of intellectuele-eigendomsrechten) op de site en, het materiaal op de site is ons eigendom en geplaatst met toestemming van de rechtmatige eigenaar van AS Laurea. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AS Laurea worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enigerlei andere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. De naam Dignus® / AS Laurea / Dignuswerkhandschoen.nl en/of andere merken, namen en logo’s die tot AS Laurea behoren, mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming van AS Laurea.

 

 1. Toegankelijkheid en Informatie op de site

Onze websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Alle op deze websites aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Op geen enkele van de op deze website aangeboden informatie kunnen of mogen rechten worden ontleend.

Storingen, onderbrekingen en/of  vertragingen kunnen voor komen door mogelijke instabiele factoren van het internet in het algemeen, wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van onze websites, kan op geen enkele wijze voor rekening van AS Laurea komen.

 

 1. Links naar andere sites

Eventuele links op deze website die niet behoren tot AS Laurea of Dignuswerkhandschoen.nl, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links/websites geschiedt geheel op uw eigen risico. Voor de inhoud van deze sites verwijzen we u naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

 

 1. Digitale nieuwsbrief

AS Laurea verstuurt met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in nieuwsbrieven en/of op onze websites gelden alleen gedurende de vermelde actieperiode en zolang de voorraad strekt.

 

 1. Privacy statement

Wij delen, verkopen of verhuren geen enkele persoonlijke informatie van u aan derde partijen, nooit. De gegevens die wij van u en/of uw bedrijf verkrijgen door gebruik van onze internetsites of onze nieuwsbrief, behandelen wij strikt vertrouwelijk en privé.

Indien u een bestelling plaatst, zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van diensten van Dignus werkhandschoen.nl en/of      AS Laurea, worden uw gegevens vastgelegd in een bestand – enkel en alleen voor intern gebruik door en voor AS Laurea of Dignuswerkhandschoenen.nl doeleinden.

 

 1. Beveiliging website

De website is beveiligd door middel van een SSL Extended Validation certificaat, herkenbaar aan https in de url en de bedrijfsnaam in de groene balk van de browser.

 

 1. Beveiliging webshop

De webshop is beveiligd door middel van een SSL certificaat, herkenbaar aan https in de url en het slotje in de browser.

 

 1. Prijzen in de webshop

Alle informatie in de webshop is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen, prijswijzigingen en marktontwikkelingen. Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website en webshop wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen echter, bijv. door invloeden van buitenaf, niets garanderen of voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Eventuele (financiële) schade ontstaan bij of door gebruik van de website of webshop, kan op geen enkele wijze voor rekening komen van AS Laurea en/of Dignuswerkhandschoen.nl. Indien er een verkeerde prijs wordt weergegeven in de webshop, geef dit dan door aan ons.

 

 1. Cookiegebruik t.b.v. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor geëigende instellingen te kiezen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet ten volle over alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

 1. Security

Dignuswerkhandschoenen.nl én AS Laurea hebben maatregelen volgens industriële standaard geïmplementeerd om zich te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot en, onwettige onderschepping of verwerking van : persoonlijke informatie. Tevens

beschermen we bankrekening informatie door deze op een extra veilig deel van onze systemen te plaatsen, alleen toegankelijk voor AS Laurea personeel. Helaas is geen enkel overdracht volledig veilig. Wij streven er altijd naar uw privacy voor 100% te garanderen, hoewel dát praktisch onmogelijk is en wij daarvoor helaas geen enkele garantie of verantwoording kunnen geven respectievelijk nemen.